Jak správně topit v krbových kamnech a jejich obsluha

Správná obsluha je důležitá ke správné funkci krbových kamen a jejich provozu. Využití plného potenciálu Vašeho topidla a dosažení té nejlepší učinnosti. Důležitá je kvalita výrobku, kvalita dřeva ale i jejich obsluha. Aby kamna mohli předvést to nejlepší co dovedou.

Zatápění

Doporučujeme zatápět tzv. shora. Na dno naskládejte větší polena, na ně drobnější kusy spolu s třískami a nahoru vložte doprostřed pevný podpalovač (parafínové smotky, Pepo apod.) a ten zapalte. Dvířka úplně nezavírejte, nechte je pootevřená, dokud si nejste jistí, že dřevěné třísky dobře chytly a hoří. Pak teprve dveře zavřete. Páčku přívodu vzduchu zcela otevřete. Ohřátý vzduch nad podpalovačem a třískami brzy ohřeje kouřovod a komín tím získá potřebný tah pro čisté spalování.

 

Regulace vzduchu

Jeden z hlavních parametrů ovlivňující kvalitu hoření je množství a teplota přiváděného vzduchu do kamen. U většiny kamen v našem sortimentu je spalovací vzduch předhříván v kanálech mezí vnějším pláštěm a ohništěm tak, aby neochlazoval spalovací proces. Správné množství kyslíku je pak důležité pro čistotu spalování.

Při zatápění je nutné regulaci (např. Kličku) přívodu vzduchu vždy otevřít naplno. Plným otevřením přivádíte vzduch do kamen přes popelník nebo dno kamen (vzduch proudí ze spodní části spalovací komory, tzn. že plamen hoří rychleji a spíše do špičky, plamen připomíná ''liščí ocas’’).

Po 20-30 minutách čistého hoření už je možno množství přiváděného vzduchu regulovat a tím si řídit dobu a rychlost hoření.  Pokud přiškrtíte kamna cca. na 70 % dráhy regulace vypínáte spodní vzduch a přepínáte na horní vzduch. Nadále regulujete v rozmezí pro regulaci horního vzduchu. Vzduch je do kamen přivádět kolem zadní vyzdívky kamen a štěrbinou za dveřním sklem ( vzduch je přiváděn na sklo aby zamezil dotýkání plamene a následnému špinění skla). Čím větší teplota je ve spalovací komoře, tím lépe vzduchová regulace kamen funguje.

Každy výrobce může mít jiné provedení regulace vzduchu (otočné, vytahovací, šoupací, atd…) princip  je ale stejný pokud mají kamna primární (regulace pouze spodní) a sekundární (regulace pouze horní) ovládání vzduchu.

Přikládání

Do všech našich kamen je doporučeno přikládat až po zhasnutí plamenů. Kamna jsou konstruována tak, aby měla co nejvyšší účinnost a během této fáze tzv. žárový proces (kdy jsou na dně spalovací komory jen žhavé uhlíky bez plamene) při zavření přívodu vzduchu dochází k dopálení žhavých uhlíků a účinnost je v tuto chvíli nejvyšší. V tomto procesu dochází k čistění spalovací komory, vyzdívky a skla (Dalo by se to přirovnat k pyrolýze kuchyňské trouby). Ideální okamžik pro přiložení je tedy 15-20 minut po zhasnutí plamenů.

Postup:

 

Dávka paliva

Každá kamna mají výrobcem udávanou maximální dávku paliva pro jedno naložení. Tuto dávku v kg najdete v každém návodu k obsluze a silně doporučujeme uvedenou hodnotu nepřekračovat. Tato dávka paliva je navržena pro Váš model kamen tak, aby ji dokázala kamna zpracovat a dostát své vysoké účinnosti.  V případě, že budete přikládat větší než povolené množství dřeva, dosáhnete pouze toho, že kamna budou namáhána nadměrným tepelným zatížením a energie nad povolenou hodnotu stejně odletí komínem pryč, protože kamna nejsou schopna tuto energii zpracovat. Nijak si tepelně nepomůžete a kamnům uškodíte. Není nutné každou dávku pečlivě vážit, pár deka navíc nevadí, ale pokud dlouhodobě budete nakládat do kamen několika násobky doporučené váhy, kamna budou trpět.

Akumulační krbová kamna a proces přikládání

U akumulačních kamen doporučujeme spálit tři dávky dřeva (v závislosti na kvalitě a vlhkosti paliva). Po třetí dávce se zpravidla akumulační hmota plně nahřeje a není nutné dále topit. Kamna po zavření vzduchu nám vrací naakumulované teplo 6-12 hodin (podle velikosti akum.hmoty) zpět ve formě mírné ho sálavého tepla. Pokud chcete v těchto kamnech topit i po natopení akumulační hmoty, doporučujeme snížit dávku paliva na polovinu a prodloužit interval přikládání alespoň na 2 hodiny.

Prohlédněte si naše akumulační krbová kamna zde.

 

Podpora

Pokud stále váháte, nebojte se nám zavolat či napsat, kamnářskému řemeslu se věnujeme od roku 1998 a zkušeností máme dostatek. K dispozici je také showroom v Plzni v Krašovské ulici, kde je celá řada kamen vystavena a jakékoliv případné dotazy rádi na místě zodpovíme.

Za tým Kamna Helios,

       Screenshot 2021-11-16 at 8.46.43

 

   Martin Pavlíček                            Štěpán Hradil

   +420 605 112 202                        +420 704 602 130